Observeer je kind

Observeer je kind

Het spaarpotje dat je op de foto ziet, is het resultaat van observatie. Een hele tijd geleden liep ik met ons Juliet langs de garageboxen vlakbij mijn ouders. Ze vroeg de sleutel aan mij en liep doelgericht naar het slot van zo’n garage en probeerde de sleutel erin te steken.

Door dat te zien, wilde ik haar thuis graag iets aanbieden dat bij diezelfde activiteit in de buurt kwam. Bij de Action zag ik dit geldkistje staan voor nog geen €1. Dat is zijn geld al dubbel en dik waard geweest want ze heeft er echt al superveel mee gespeeld.

Doordat wij ons speelgoed roteren en dus ook regelmatig opbergen, heeft het een tijdje in de kast gestaan. Totdat ze vorige week een ander, groter kistje ontdekte en hier opnieuw heel geïnteresseerd in was. Ik haalde afgelopen zaterdag haar eigen kistje terug uit de kast en sindsdien heeft ze het weer heel vaak vast gehad.

Dat bedoel ik met de titel: door je kind te observeren, kom je heel veel te weten. Met observeren bedoel ik dat je kijkt en dingen opmerkt enkel en alleen om te leren. Je oordeelt niet over wat je ziet. Op die manier kan je een antwoord bieden in plaats van te reageren.

Concreet: ik had haar kunnen terugroepen toen ze met de sleutel naar de garagepoort ging want “dat mag niet”. Toch deed ik dat niet. Ik keek wat ze ging doen en leerde daarvan dat ze geïnteresseerd was in het slot en de sleutel. Ik leerde dat ze weet waarvoor een sleutel dient. Door haar aangepast speelgoed aan te bieden, heb ik haar een antwoord gegeven in plaats van te reageren.

Door te observeren kijk je op een andere manier naar je kind. Je bijt op je tong en ziet waartoe het allemaal zelf in staat is. Het is dé manier om je kind te volgen en zijn interesses te leren kennen. Je ziet je kind leren op zijn unieke manier.

Er zijn heel wat dingen die je kan observeren in het dagelijks leven:

  • fijne motoriek
  • grove motoriek
  • taal, communicatie
  • hun cognitieve ontwikkeling
  • hun omgang met anderen
  • hun emotionele ontikkeling
  • eten
  • slapen
  • zelfstandigheid

Daarnaast kan je ook je eigen reacties en gevoelens observeren. Dat is ook heel interessant om eens kritisch naar jezelf te kijken.