Ons Dorp: Onze behoeften communiceren

Ons Dorp: Onze behoeften communiceren

De eerste maand van Ons Dorp zit er bijna op. Als eerste thema koos ik voor communiceren op een verbindende manier. Alles, maar werkelijk alles, staat of valt met communicatie.

Wanneer je op een rustige, verbindende manier communiceert met je kinderen en volwassenen in je leven dan creëer je exact dat: verbinding. Daarnaast kan je het ook toepassen om milder te zijn voor jezelf, om oog te hebben voor je gevoelens en je behoeften.

Als je zelf zicht hebt op wat je nodig hebt, is het ook gemakkelijker om dat over te brengen naar andere volwassenen, vooral naar je partner toe. Veel te vaak wordt er vanuit gegaan dat de andere wel zal weten wat men nodig heeft zonder dat er een concrete vraag gesteld is. Verbindend communiceren draait rond het erkennen van behoeften en aan iemand anders vragen om hieraan tegemoet te komen. En dat op een manier die geen frustratie of woede oproept.

Ik wil je een aantal tips meegeven om in je achterhoofd te houden wanneer je communiceert met een andere volwassene:

  • Welk gevoel heb je en wat heb je nodig? Dat klinkt redelijk simpel, maar is moeilijk. Probeer wat je gevoel betreft zo genuanceerd mogelijk te denken: boos en woedend zijn twee variaties van hetzelfde, maar ze betekenen niet hetzelfde. Denk in de eerste plaats ook aan wat je nodig hebt en niet hoe je dat wilt bereiken. Je hebt misschien behoefte aan rust, maar hoe je aan die rust gaat komen dat kan je op verschillende manieren invullen.
  • Vraag daarna concreet wat je wilt. En met concreet bedoel ik ook concreet. “Ik wil dat je meer met de kinderen speelt zodat ik ook eens rustig kan zitten.” is geen concrete vraag. “Kan jij zaterdagvoormiddag een wandeling maken met de kindjes zodat ik rustig kan douchen?” is dat wel.
  • Wees flexibel in de strategie om aan je behoefte te voldoen. Soms heb je nood aan iets en heb je ook al in je hoofd hoe je die nood gaat invullen. En dan blijkt dat niet te gaan. Pas dan de strategiestretch toe en ga op zoek naar een andere manier om aan je behoefte te voldoen.
  • Gebruik “ik” in plaats van “jij”. Boodschappen die vertrekken vanuit jezelf worden door de andere partij minder snel als kritiek opgevat. “Jij doet hier nooit iets” zal minder warm en empatisch onthaald worden dan “Ik voel me overweldigd door het huishouden”.
  • Besef dat de ander ook behoeften heeft en besteed daar ook aandacht aan. Wat bij jou een bepaald gevoel oproept, is voor de ander misschien een strategie om aan zijn behoefte te voldoen. Soms ik jullie behoefte zelfs dezelfde, maar vullen jullie die op een andere manier in. Het kan bijvoorbeeld zijn dat jullie allebei graag rust willen, maar dat de ene dat wilt door gezellig thuis te blijven en de andere door te gaan wandelen in het bos.
  • Vraag wat de andere voelt. Of hoe jouw vraag binnengekomen is. Maak geen veronderstellingen en vul niet in wat een ander zogezegd denkt. Vraag het gewoon.

Je kan je vanaf vandaag opnieuw inschrijven voor Ons Dorp. Dat kan enkel tot en met zondag. Daarna gaan de poorten weer terug dicht.