Stephanie Baumers

Bewust ouderschap

Ik ben ervan overtuigd dat de manier waarop wij onze kinderen opvoeden, een groot verschil kan betekenen voor de toekomstige maatschappij. Als ouder heb je veel macht. Bewust ouderschap draait voor mij om de manier waarop je die macht gebruikt. Als we naar een verdraagzame maatschappij willen, zullen we als ouders weg moeten van het straffen en belonen, het zich aanpassen aan onze regels en doen wat we opdragen. Dit vervangen we door een opvoedstijl die gericht is op verbinding en samenwerking.

Daarnaast is het ook beter voor je kind(eren). Veel problemen die we als volwassenen ervaren, komen voort uit wat we in onze kindertijd al dan niet geleerd hebben.

Met bewust ouderschap ben je volgens mij nooit klaar. Het gaat net daarover: bewust blijven van de manier waarop je in het ouderschap en het leven staat. Constant op zoek blijven gaan naar manieren om met jezelf en je kinderen om te gaan.

Daarom wil ik deze cursus graag ontwerpen. Ik wil je inzichten en theorieën meegeven, maar daarnaast ook een groep creëren waar je levenslange toegang tot hebt en die je kan ondersteunen op je pad.

Deze cursus komt er tegen begin 2021. Concretere informatie over inhoud en prijs krijg je tegen dan.