Stephanie Baumers

Thuisonderwijsbabbel

Thuisonderwijs dus. Om te beginnen al direct een disclaimer: ik geef zelf (nog) geen thuisonderwijs. Het is te zeggen. Mijn oudste gaat naar de kleuterschool, mijn jongste gaat nog niet naar school. Maar ik vind het heel leuk om met hen dingen te doen waardoor ze op een natuurlijke manier iets leren. Super vind ik het ook dat ze mij/ons vragen stellen waar wij dan uitgebreid antwoord op geven, filmpjes over zoeken en kijken of boeken over lezen.

Waarom wil ik dan toch thuisonderwijzers ondersteunen? Laat ik beginnen bij het begin. Ik heb een bachelor lager onderwijs en een master opleidings- en onderwijswetenschappen. Die tweede is er gekomen omdat ik tijdens het studeren voor de eerste al voelde dat het dat niet ging worden. Ik wou geen eigen klas en voelde het gewoon niet. Waarom ik dan verder deed? Omdat ik eraan begonnen was.
Na de master wou ik gaan werken, maar vond ik niet direct iets wegens geen ervaring en eigenlijk ook geen idee van wat ik precies kon en wou doen met dat diploma. Na een paar maanden kreeg ik het aanbod om de zorgcoördinator van mijn vroegere lagere school en tevens ook mijn laatste stageschool te vervangen. Daar ging ik op in. Van het één kwam het ander en uiteindelijk ben ik acht jaar lang zorgleerkracht en/of -coördinator geweest. Dat was iets dat ik graag deed. Na acht jaar kreeg ik een eigen klas voorgeschoteld, maar dat wou ik niet. Dat was nooit mijn bedoeling. Ik voelde me geen klasleerkracht. Heb lang gedacht dat ik dat ook echt niet was.

Ondertussen besef ik dat ik wel een leerkracht ben. Ik vind het heerlijk om mijn dochters een leerrijke omgeving aan te bieden, om boeken te zoeken die bij hun interesses aansluiten, om creatieve opdrachten te verzinnen die hen weten te boeien, om samen met hen te leren van het leven. Tijdens de begeleidingen die ik vroeger deed of de bijlessen die ik nu geef, vind ik het leuk om opdrachten te zoeken die bij de kinderen passen. Ik ben dus wel een leerkracht, of leergids, maar niet per se in het klassieke onderwijssysteem.

Daarom dus dat ik graag thuisonderwijzers wil ondersteunen: ik heb de kennis en ervaring van het onderwijs, maar kijk ook (veel) verder dan enkel dat. Een leerkracht heeft een zorgcoördinator om op terug te vallen als hij/zij het even niet meer weet. Als hij/zij wel wat inspiratie kan gebruiken. Als hij/zij even geen idee meer heeft hoe iets aan te brengen. Als hij/zij even moet kunnen ventileren en reflecteren om weer verder te gaan. Ik wil graag jouw persoonlijke zorgcoördinator zijn.

Voor wie is dit?

Voor een thuisonderwijzer die:

  • met zijn handen in zijn haar zit omdat hij het even niet meer weet.
  • graag rond een bepaald thema wil werken en wil brainstormen over mogelijke activiteiten en inhoud.
  • vast zit met het aanleren van een specifiek leerstofonderdeel.
  • merkt dat er iets moeilijker loopt bij zijn kind.
  • hulp kan gebruiken bij de te behalen doelen.
  • niet enkel gebruik wil maken van schoolse handboeken.
  • een kind heeft van kleuter- of lagere schoolleeftijd.

Kortom, voor een thuisonderwijzer die wel een sidekick kan gebruiken.

Wat kan je verwachten?

Een (online) babbel waarin jij jouw bezorgdheden en vragen deelt met mij. Tijdens dat gesprek luister ik en geef ik onmiddellijk feedback. Daarna werk ik die verder uit en krijg je een schriftelijk verslag met mogelijke ideeën.

Zoals ik eerder al zei, heb ik een klassieke onderwijsopleiding gehad. Daarnaast laat ik mij beïnvloeden door andere (onderwijs)filosofieën zoals Montessori, Waldorf (Steiner), Charlotte Mason, unschooling …

En hoe zit dat dan praktisch?

Je online babbel kan je rechtstreeks boeken. Ik voorzie 90 minuten in mijn agenda, maar een gesprek hoeft niet zo lang te duren. Ook voor korte vragen en gesprekken kan je bij mij terecht. Je betaalt €1 per minuut.

Ben je van de (ruime) omgeving Turnhout-Geel-Mol en wil je liever in ’t echt afspreken? Mail me dan even en we spreken concreet af: baumers.stephanie@gmail.com.