Voor een mooie [kinder]tijd
Wiskunde en kleuters

Wiskunde en kleuters

Zoals ik net al aanhaalde: het Cijferwinkeltje is echt een heerlijk boek op rijm om te tellen, maar ook om begrippen als kort en lang te leren. Ik kende het boek van horen zeggen omdat het gebruikt wordt in de kleuterafdeling van de school waar ik werkte. We hebben dat boek echt weken aan een stuk uitgeleend en lazen er bijna dagelijks een stukje in.

Er zijn nog andere materialen die je kan gebruiken voor wiskundige initiatie.

Wij hebben een aantal verschillende puzzels waarbij je een puzzelstuk hebt om te tellen en één met het getal erop. Die kan je dan met elkaar matchen. Als je regelmatig bij de kringwinkel passeert, vind je zo zeker en vast een set.

De kaarten van Grimm’s werden hier in het verleden ook gebruikt om losse objecten (bv. houten schijfjes) bij te leggen, maar onlangs ik gebruik ze ook voor een ander spelletje. Ik hang de kaarten van 1 tot en met 10 met magneten op. Doorheen het huis verstop ik kaartjes met daarop het getalbeeld met handen/vingers. Ze gaan dan op zoek naar de kaartjes, tellen het aantal vingers en hangen het bij het juiste getalkaartje. Heel leuk om, al bewegend, te leren.

Wiskunde draait om meer dan alleen maar getallen en tellen. Ook wiskundige begrippen als kort en lang, groot en klein, veel en weinig … en ruimtelijke begrippen als onder, boven, op, in … zijn van belang. Eigenlijk beginnen kinderen daar zelf heel vaak over. Ze vragen dan bv. wie de langste vork heeft. Of ze willen poppen “meten” en kijkt dan welke de grootste is.

Ook het maken van patronen valt onder wiskunde. Dat kan met heel veel verschillende materialen: natuurelementen als takken, noten of bladeren, de mandala’s van Grapat, de gekleurde pinnetjes van een Fanta Colorset (zie foto), gekleurde stickers …

Ik vind het leuk om te zien hoe zulke dingen spontaan aan bod komen in het dagelijks leven en speel daar dan graag op in. Daar heb je helemaal geen materiaal voor nodig, enkel een open en observerende houding. De dingen die ik hier deel dienen als inspiratie voor zij die hun kind thuis ook graag willen uitdagen of willen ondersteunen.