Wiskunde en kleuters

Zoals ik net al aanhaalde: het Cijferwinkeltje is echt een heerlijk boek op rijm om te tellen, maar ook om begrippen als kort en lang te leren. Ik kende het boek van horen zeggen omdat het gebruikt wordt in de kleuterafdeling van de school waar ik werkte. We hebben dat …

Onze knutselruimte

Ons bureau is niet alleen een bureau, maar ook een knutselruimte. We hebben hier een open kastje waar materiaal in staat, een aparte tafel die enkel gebruikt wordt om te tekenen, schilderen en knutselen en een schildersezel. Het is ook de ruimte waar drie fotokaders hangen met tekeningen van de …